Skupiny

Google Groups

Google Skupiny se skvěle hodí tehdy, má-li agendu řešit více osob společně. Pro společnou práci nabízejí podstatně širší možnosti než jednoduchá e-mail schránka. Umožňuje například sdílení dokumentu skupině, čímž přebírají oprávnění i členové. Událost v kalendáři pro skupinu atd...


Založení vlastní skupiny

Kdokoli si může založit vlastní skupinu s adresou jmeno-skupiny-usergroup@natur.cuni.cz. Část adresy “-usergroup” označuje právě uživatelem založené skupiny.

Skupinu založíte v aplikaci Skupiny volbou "Vytvořit skupinu".


Založení skupiny bez bez přípony -usergroup


Pro potřeby nejrůznějších spolků a pracovních skupin, jenž mají vztah k PřF UK, může administrátor založit skupinu s adresou nazev-skupiny@natur.cuni.cz


Pro zřízení skupiny bez přípony -usergroup

  • účel skupiny by měl souviset s prací zaměstnanců nebo studentů (jejich studijními aktivitami), může se také týkat aktivit, které fakulta podporuje (sportovní oddíly PřF, divadelní soubor, atd.

  • skupinu musí založit administrátor Google Workspace PřF UK na základě žádosti budoucího správce konference

  • správce konference přebírá odpovědnost a administrační oprávnění pro svou konferenci - může požádat CIT o radu či pomoc, ale vlastní nastavení a správa členů, je již plně v kompetenci správce

Abychom pro Vás mohli skupinu založit, zadejte prosím několik základních údajů