FAQ - často kladené otázky

Přihlášení, login VS. alias


Jak se přihlásit do fakultní pošty = Google Suite PřF UK


Přihlašte se na posta.natur.cuni.cz nebo gmail.com Případně i prostřednictvím stránky jiných Google služeb.

Vždy je nutné zadávat uživatelské jméno (login) včetně části za zavináčem. Tedy např. jmeno1@natur.cuni.cz a platné heslo do CASu.


Pokud se přihlašujete na svém vlastním, důvěryhodném počítači, chráněným heslem do OS, pak můžete nechat zaškrtnuté políčko:

Neodhlašovat (Stay signed in). Počítač si Vaše heslo zapamatují po dobu 14 dní, nebo dokud nekliknete na tlačítko Odhlásit se.


login a alias - jaký je mezi nimi rozdíl?


Každý student i zaměstnanec fakulty má automaticky (nejpozději do 1 dne od získání UK průkazu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz, tedy např. novak3@natur.cuni.cz. Kromě této krátké adresy (část před zavináčem je fakultní login, vždy používaný k přihlášení do schránky i do jiných aplikací) je uživatelům vygenerován i alias ve formě jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz, tady např. jan.novak@natur.cuni.cz. Znění svého aliasu můžete zkontrolovat na adrese http://alias.natur.cuni.cz/, kde můžete v případě kolize s již používaným aliasem jiného uživatele navrhnout vhodnou alternativu. Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky. Přihlašování je však možné pouze loginem.

Naopak jako výchozí adresa pro odeslanou zprávu je vždy nastaven alias. (A tento stav je během každé noci kontrolován, takže nemá význam se snažit přepnout výchozí adresu z alias na login.)


Adresátovi se tak jeví zpráva jako z jan.novak@natur.cuni.cz přesto, že fakticky přišla z novak3@natur.cuni.cz.


Alias jako výchozí identita je u nás vyžadován proto, že podle loginu může být jen těžko odvoditelné jméno adresáta a docházelo k záměnám.


Obsah

 1. 1 Přihlášení, login VS. alias
  1. 1.1 Jak se přihlásit do fakultní pošty = Google Suite PřF UK
  2. 1.2 login a alias - jaký je mezi nimi rozdíl?
 2. 2 Jaké parametry mají Google Suite na Přírodovědecké fakultě UK ?
 3. 3 Google Suite - Gmail
  1. 3.1 Výchozí adresa odesilatele - Jaká adresa se objeví v hlavičce mnou odeslaného email?
  2. 3.2 Podpis v Gmailu
  3. 3.3 Adresář z fakultního whoisu v Gmailu
  4. 3.4 Limity v počtu odeslaných zpráv
  5. 3.5 Kdy a z jaké IP adresy došlo k přihlášení do Gmailu - mohu to zjisti?
  6. 3.6 Jak odlišit zprávy na které bylo odpovězeno?
  7. 3.7 Nechci uvádět titul u mého jména v poli odesilatel
  8. 3.8 Hledání v Gmailu - hledání neúplného slova, části slov, tvarů a pádů.
  9. 3.9 Křestní jména v seznamu emailů
  10. 3.10 Jak vytisknout email?
  11. 3.11 Mohu někomu delegovat přístup do svého emailu?
  12. 3.12 Na fakultní gmail mám přesměrovaný soukromý účet. Jak odpovídat z Gmailu, ale pod soukromou adresou?
  13. 3.13 Jak označit maily jako přečtené v rámci jednoho štítku?
  14. 3.14 Chybí mi možnost vytvořit, uložit a použít ŠABLONU.
 4. 4 Google Suite - Kalendáře Google
  1. 4.1 Jak sdílet kalendář další osobě?
  2. 4.2 Mohu přenést kalendáře ze soukromého Google účtů do Google Suite natur.cuni.cz?
 5. 5 Google Suite - Skupiny Google
  1. 5.1 Jak odeslat odpověď jménem skupiny (z adresy skupiny)?
  2. 5.2 Jak se může do Google skupiny přihlásit uživatel, který nemá účet Google?
  3. 5.3 Uživatele mimo svět Google může přidat správce skupiny v administračním rozhraní.
  4. 5.4 Do Google skupiny  je možné se přihlásit i bez účtu google zasláním emailu na nazevskupiny+subscribe@domena.cz
  5. 5.5 Uživatelé bez google účtu nebudou moci používat google rozhraní, ale budou dostávat emaily do svých schránek.
  6. 5.6 Může být skupina vlastníkem Google Sites?
 6. 6 Google Suite - Weby Google
  1. 6.1 Jaká omezení má služba Weby Google (Google Sites)?
 7. 7 Google Suite - Dokumenty Google
  1. 7.1 Jak změnit fonty v textovém Google dokumentu (na jiné než základní)?
 8. 8 Google Disk - sdílení a nastavení práv
  1. 8.1 Sdílení - mám zadat login nebo Alias? Pokud nastavuji sdílení pro jiné osoby z fakulty, mám zadat jeho login nebo alias?
  2. 8.2 Jak předat vlastnictví dokumentu, který jsem vytvořil v soukromém účtu Google, do účtu Google Suite natur.cuni.cz?
  3. 8.3 Kdo může smazat dokument nebo sbírku?
  4. 8.4 Může mít dokument více vlastníků?
  5. 8.5 Může být vlastníkem dokumentu nikoliv jednotlivec, ale skupina?
  6. 8.6 Jak zjistím, kolik místa mi v Google Suite zbývá?
  7. 8.7 Mohu uložit hromadně obsah celé složky a jejích podsložek na lokální disk?


Jaké parametry mají Google Suite na Přírodovědecké fakultě UK ?

 • Všichni členové domény natur.cuni.cz mohou využívat neomezené úložiště. Max velikost jednoho souboru 5TB.

 • max. velikost emailu s přílohou do 25 MB

 • garantovaná dostupnost 99.9% - zprávy o výpadcích služeb link

 • podporovány jsou de facto všechny mobilními platformy

 • žádné reklamy

 • účty @natur.cuni.cz mají stejné přihlašovací údaje jako pro CAS UK, není třeba žádné další heslo

 • vaše heslo si můžete změnit v systému CAS UK - odtud se automaticky propaguje do Google Suite

 • e-mailový alias ve tvaru jméno.příjmení@natur.cuni.cz je automaticky generován pro každý účet (pokud již takový alias neexistuje pro jiného uživatele) Ověříte na http://alias.natur.cuni.cz/.Google Suite - Gmail


Výchozí adresa odesilatele - Jaká adresa se objeví v hlavičce mnou odeslaného email?


Výchozí adresa odesilatele ve formátu jmeno.prijmeni@ (alias účtu) je podle pravidel uvedených v Opatření děkana č. 5/2012 Čl. 4 bod 9 nastavována automaticky jako výchozí adresa pro odesílání zpráv.


Podpis v Gmailu


Podle fakultních pravidel má mít každá osoba podpis nastavena. Podpis se generuje automaticky během nočního servisu všem, kteří jej nastaven nemají. Pokud ho zcela odstraníte bude vám přes noc doplněn výchozí podpis. Proto nepoužívejte v nabídce Nastavení možnost "bez podpisu"!  Text i formát podpisu však můžete libovolně upravovat - jen nesmí zůstat prázdný a nesmí být vypnut.


Adresář z fakultního whoisu v Gmailu


Zadávání adresy odesilatele usnadňuje synchronizace WHOIS databáze do fakultních Google Suite. Stačí napsat prvních několik znaků příjmení a systém vám nabídne doplnění. Přímo v kontaktech máte dostupné další informace z whoisu jako je telefonní číslo nebo adresa kanceláře.


Limity v počtu odeslaných zpráv


Limity se liší podle způsobu odeslání zprávy. Kompletní přehled limitů najdete na této stránce:


https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&answer=166852


Pro odesílání z webového rozhraní je limit 2000 adres/mail uvnitř domény, případně 500 adres/mail vně domény. Přes SMTP server je to pak maximálně 100 adres/mail.


Pokud budou takové emaily rozesílány častěji na stejné adresy, doporučil bych je zařadit do skupin a posílat pak email na skupiny - tím se limit obejde, protože skupina bude brána jako jedna adresa.


Druhou možností je pak odesílání přes webové rozhraní, kde je limit násobně větší.


Kdy a z jaké IP adresy došlo k přihlášení do Gmailu - mohu to zjisti?


Ano, díky této funkci máte šanci odhalit neoprávněný přístup do Vašeho Gmail účtu a problém vyřešit změnou hesla a následným odhlášením všech aktivních relací. Funkce je dostupná v Gmailu prostřednictvím odkazu “Podrobnosti” v pravém spodním rohu.


Další informace: Poslední aktivita účtu


Jak odlišit zprávy na které bylo odpovězeno?


Přímo taková funkcionalita v Gmailu není.


Gmail umí sdružovat zprávy se stejným subjektem do konverzace, což doporučuji používat, jelikož se odpověď zobrazí ihned pod původní zprávou. Pokud na doručenou zprávu odpovím, mohu ji ihned archivovat - odebrat z doručené pošty. Pokud znovu odpoví i příjemce, v Gmailu se téma stále drží v jednom vlákně a vlákno z archivu se znovu vrátí do Inboxu.


Zprávy, ke kterým se mohu chtít někdy vrátit, označím hvězdičkou. V nastavení lze aktivovat několit typů hvězdiček. Zprávy označené hvězdičkou mohu vyhledat pomocí operátoru "is:starred"


Nechci uvádět titul u mého jména v poli odesilatel


Gmail “Nastavení > Účty>Posílat email jako:” klikněte na odkaz “upravit údaje” u své výchozí adresy jmeno.prijmeni@ . Nenastavujte jinou výchozí adresu!! Upravené údaje by se během nočního servisu nastavily na výchozí hodnotu!


Hledání v Gmailu - hledání neúplného slova, části slov, tvarů a pádů.


Doporučujeme vám článek: Návody pro uživatele > Gmail - jak hledat v emailech


Gmail umí vyhledávat morfologické tvary českých slov pomocí operátoru: morph:cs

http://googlesystem.blogspot.com/2010/05/more-flexible-gmail-search.html

Vyhledávací operátory (ENG)


Křestní jména v seznamu emailů


V režimu Zobrazení konverzace se v seznamu emailů objevuje křestní jméno. Toto chování je bohužel vlastnost systému a nelze jej změnit. V režimu konverzací se sdružuje emailová komunikace vedená pod stejným subjektem. Doporučuji orientovat se proto podle subjektu. Pokud na křestní jméno v seznamu nastavíte kurzor myši, zobrazí se vizitka s plným jménem. Jakmile dané téma otevřete, uvidíte již seznam jednotlivých emeilů, včetně plných jmen odesilatelů.


Pokud režim konverzací vypnete, zobrazí se korespondence jako jednotlivé zprávy, s celým jménem odesilatele. Režim konverzací můžete vypnout   zde: Ikona ozubeného kola > Nastavení > Obecné: Zobrazení konverzace: Vypnout zobrazení konverzace


Jak vytisknout email?


Pro tisk emailu použijte ikonu tiskárny v pravé horní části okna. Jinak nebude email správně formátovaný. Pomocí ikony Tisk vše, vytisknete všechny zprávy konverzace. Vytisknout můžete také pouze jednu ze zpráv. V titulku zprávy rozbalte kontextomé memu Další a vyberte Tisk.


Mohu někomu delegovat přístup do svého emailu?


Přístup ke svému Gmailu můžete delegovat i na jiného uživatele, ten za vás může číst, odesílat a mazat zprávy. Delegát může také získat přístup ke kontaktům jiných uživatelů kliknutím na odkaz Kontakty. Kliknutím na odkazy Komu, Kopie nebo Skrytá kopie v okně pro napsání e-mailu dojde rovněž k zobrazení kontaktů.


Nebudete moci udělit žádnému uživateli oprávnění ke změně hesla nebo nastavení vašeho účtu nebo k chatování vaším jménem. Můžete určit nejvýše 10 uživatelů.


Pokud vám nějaký uživatel udělil přístup ke svému účtu, můžete se do něj přihlásit kliknutím na váš profilový obrázek nebo emailovou adresu v pravém horním rohu. Z nabídky vyberte e-mailovou adresu delegovaného úč.


Další informace: Udělení přístupu k vašemu účtu


Na fakultní gmail mám přesměrovaný soukromý účet. Jak odpovídat z Gmailu, ale pod soukromou adresou?


Ikona ozubeného kola“Nastavení>Účty a import>Posílat e-mail jako” Zadám zadejte druhou emailovou adresu a příslušné jméno, které má adresát odpovědi vidět. Zde mohu zvolit, zda mi Gmail pro odpověď na přeposlané emaily automaticky nabídne původní adresu, nebo zda chci odpovědět pod identitou aktuálního uživatele. Odpověď na přeposlanou zprávu mohu dokonce nechat odeslat prostřednictvím serveru a účtu původní schránky. Jinak bude zpráva odeslána sice pod zvoleným jménem a adresou, ale ze serverů Google.


Jak označit maily jako přečtené v rámci jednoho štítku?


Kliknu na štítek, zobrazí se maily jen označené štítkem. Kliknu na ikonu Vybrat a zvolím Vše. Nyní mám vybrány všechny maily daného štítku. Pokračuji klikem na ikonu Další > označit jako přečtené.


Další informace: Používání štítků


Chybí mi možnost vytvořit, uložit a použít ŠABLONU.


Šablony lze připravit po zapnutí  experimentální funkce Předpřipravené odpovědi.

Funkci lze zapnout pomocí "Nastavení (Ozubené kolo) > Laboratoř" - zde si aktivujte funkci Předpřipravené odpovědi

Po aktivaci se Vám tato volba zpřístupní u každé nové zprávy pod polem předmět.Google Suite - Kalendáře Google


Jak sdílet kalendář další osobě?


V seznamu kalendářů vlevo klikněte na šipku dolů vedle příslušného kalendáře a zvolte možnost Sdílet tento kalendář. (Případně klikněte na odkaz Spravovat kalendáře v dolní části seznamu kalendářů a potom klikněte na příslušný odkaz Sdílet tento kalendář).


Zadejte e-mailovou adresu uživatele, s kterým chcete kalendář sdílet. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou úroveň oprávnění a klikněte na tlačítko Přidat. Jakmile kliknete na tlačítko Přidat, zvolenému uživateli se připojí váš kalendáře do jeho seznamu kalendářů.


Máte-li potíže se sdílením kalendáře, mějte na paměti, že zrušení sdílení a opětovné nastavení sdílení kalendáře často tyto problémy vyřeší.


Mohu přenést kalendáře ze soukromého Google účtů do Google Suite natur.cuni.cz?

Ano, kalendář nejprve nasdílejte pro svůj fakultní účet s právy Provádět změny a spravovat sdílení. Nastavení uložte. Nyní kalendář uvidíte mezi kalendáři ve vašem fakultním účtu. Původní účet můžete odebrat. Tím jste kalendář přenesli ze soukromého do fakultního účtu.Google Suite - Skupiny Google


Jak odeslat odpověď jménem skupiny (z adresy skupiny)?


Vlastník skupiny by měl nejprve ověřit konfiguraci:

Nastavení skupiny>Zveřejňování zásad>Povolit zveřejňování příspěvků e-mailem

Chcete-li členy nechat odpovídat z jejich e-mailového klienta, zaškrtněte toto pole. V opačném případě bude možné vytvářet příspěvky pouze pomocí webového uživatelského rozhraní.

Vlastník skupiny může také nastavit:

Kdo může autorům soukromě odpovědět
Existují dvě možnosti, jak může člen skupiny odeslat zprávu z adresy skupiny. 1. Člen skupiny (s účtem ve stejné doméně jako je skupina!) může poslat email za skupinu z webu skupiny: Tlačítko "Nové téma", a ze seznamu "Od uživatele" vybere položku "Odeslat jménem skupiny XYZ". Tímto způsobem odešle email pouze na skupinu. (Ve starší verzi Google Groups for Business bylo možné přidat v kopii další adresáty. V nové verzi to v tuto chvíli možné není.)

 2. Člen skupiny si může adresu skupiny přidat jako svou další odchozí adresu (identitu) nastavením ve svém Gmail účtu: Nastavení>Účty>Odesílat poštu jako:. Po zadání zobrazovaného jména a emailové adresy skupiny, musí odeslat žádost o ověřovací kód. Ten přijde na skupinu (všem členům skupiny) a tímto kódem ověříte své členství.


Nyní můžete posílat zprávy jménem skupiny ze svého Gmail účtu Napsat>Od: vyberete adresu skupiny. V tomto případě zpráva neodchází na skupinu ale pouze adresátovi. Pokud mají zprávu dostat i členové skupiny, přidejte skupinu jako adresáta a nebo do kopie.


Jak se může do Google skupiny přihlásit uživatel, který nemá účet Google?

Uživatele mimo svět Google může přidat správce skupiny v administračním rozhraní.

Do Google skupiny  je možné se přihlásit i bez účtu google zasláním emailu na nazevskupiny+subscribe@domena.cz

Uživatelé bez google účtu nebudou moci používat google rozhraní, ale budou dostávat emaily do svých schránek.


Může být skupina vlastníkem Google Sites?


Ano, může.Google Suite - Weby Google


Jaká omezení má služba Weby Google (Google Sites)?


Google Sites podporují maximální velikost jednoho souboru 20MB

mnoho zakázaných typů soborůGoogle Suite - Dokumenty Google


Jak změnit fonty v textovém Google dokumentu (na jiné než základní)?


Další fonty jsou dostupné v aplikaci Google Dokumenty zatím pouze tehdy, je li jako jazyk dokumentu nastavena angličtina. Jazyk je proto potřeba změnit (Soubor>Jazyk>angličtina). V menu Formát písma se poté objeví "Přidat písmo", kde si vyberete další fonty.

POZOR - jde o změnu jazyku dokumenty (metadata Vámi napsaného textu), ne o změnu jazykového nastavení rozhraní (menu tedy stále zůstane v češtině - resp. v jazyku který máte nastaven).

Pro aplikaci grafického manuálu fakulty je doporučeno použití fontu Helvetica Neue.


Google Disk - sdílení a nastavení práv


Sdílení - mám zadat login nebo Alias? Pokud nastavuji sdílení pro jiné osoby z fakulty, mám zadat jeho login nebo alias?


Při nastavování sdílení dokumentu, kalendáře či jiného objektu v Google Suite je jedno, zda uživatele přidáte pomocí loginu a nebo aliasu jeho emailové adresy. (login = krátký formát uziva7tl@ ; alias má tvar = jmeno.uzivatele@) Důležité je nechat zatrženu volbu “Poslat lidem oznámení e-mailem”. Jinak by nedostali zprávu a sdíleného dokumentu si nemusí všimnout.


Jak předat vlastnictví dokumentu, který jsem vytvořil v soukromém účtu Google, do účtu Google Suite natur.cuni.cz?


Předávání vlastnictví dokumentů je možné pouze uvnitř Google Suite natur.cuni.cz. Můžete nechat sdílet dokument ze soukromého účtu i pro účet v doméně a pak vytvořit jeho kopii. Vlastníkem kopie už bude Váš účet v doméně.

Nastavit sdílení můžete i hromadně pro všechny a nebo pro vybrané soubory. V praxi často není třeba přenášet všechny dokumenty. Můžete např. staré dokumenty používat ve svém fakultním účty jako nasdílené z free Gmailu. Nové dokumenty pak vytvářet již pod fakultním účtem.

Další informace: Změna vlastnictví vašich dokumentů (Eng)


Kdo může smazat dokument nebo sbírku?


Pouze vlastník. Ostatní si je mohou pouze odebrat ze svého seznamu dokumentů. Přesto, že dokument nebo sbírku odeberete ze svého seznamu dokumentů, vaše nastavená práva jsou zachována. Dokument můžete odebrat buď pomocí volby Další>Nezobrazovat na domovské stránce. V tomto případě jej můžete kdykoliv najít v kategorii Všechny položky a pak pomocí vyhledávání. Druhá možnost jak dokument odebrat, je pomocí tlačítka Přesunout do koše. V tomto případě již dokument ve svém seznamu nenajdete ani nevyhledáte. Jediný způsob jak jej v seznamu dokumentů znovu zobrazit, je získat na něj odkaz - například ten, který vám zaslal vlastník do emailu v oznámení o sdílení.

Vyhledání skrytých dokumentů, souborů a kolekcí (Eng)


Může mít dokument více vlastníků?


Dokumenty vytvořené v aplikaci Dokumenty Google, tedy textový dokument, prezentace, tabulka nebo kresba, mohou mít vždy pouze jednoho vlastníka.

Výjimkou jsou kalendáře a weby, ty mohou mít více vlastníků.


Může být vlastníkem dokumentu nikoliv jednotlivec, ale skupina?


Ne, vlastník dokumentu musí být jednotlivec. U kalendářů je situace obdobná s tím, že skupina může vlastnit ostatní kalendáře a jen primární kalendář musí být na jednotlivce. V určitých případech může být výhodné přesun vlastnictví na systémového uživatele. (Z důvodů ochrany před smazáním, kapacity účtu)


Jak zjistím, kolik místa mi v Google Suite zbývá?


Kapacita je společná pro poštu i další dokumenty na Google Disku. V Gmailu je infomace o využití v patičce stránky. V Google Disku si jí můžete všimnout dole, v levém menu.


Mohu uložit hromadně obsah celé složky a jejích podsložek na lokální disk?


Funkce Stáhnout... v menu nad sbírkou. Zkomprimuje obsah složky do archivu a nechá jej stahovat.Máte námět k doplnění a nebo jste našli chybu? :) Napište prosím zprávu na email: mmika@natur.cuni.cz
Comments