Google Workspace

na Přf UK

Jak se přihlásit

do fakultní pošty = Google Workspace PřF UK

Přihlašte se na posta.natur.cuni.cz nebo gmail.com

Případně i prostřednictvím stránky jiných Google služeb.

Je nutné zadávat uživatelské jméno (login) včetně části za zavináčem. Tedy např. jmeno1@natur.cuni.cz a platné heslo z CASu. (Při přihlašování z adresy posta.natur.cuni.cz je předem vyplněno)


Nepleťte si login a alias ;)

Pro přihlášení nemůžete použít alias ( jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz )

login nebo alias

jaký je mezi nimi rozdíl?

Každému studentu i zaměstnaneci fakulty je automaticky (nejpozději následující den od získání UK průkazu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz. Tedy např. novak3@natur.cuni.cz

Část před zavináčem je fakultní tzv. login. Ten se používá k přihlášení do poštovního účtu i do jiných aplikací fakulty a univerzity.

Kromě této krátké "adresy" je uživatelům vygenerován tzv. alias ve formě jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz, tady např. jan.novak@natur.cuni.cz .

Jaký je právě Váš alias si můžete zkontrolovat na adrese alias.natur.cuni.cz, Zde si také můžete navrhnout náhradní alias v případě, že

Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky, nemůžete ho použít k přihlášení.

Naopak jako výchozí adresa pro odeslanou zprávu je vždy nastaven alias. (A tento stav je během každé noci kontrolován, takže nemá význam se snažit přepnout výchozí adresu z alias na login.)

Adresátovi se tak jeví zpráva jako z jan.novak@natur.cuni.cz přesto, že fakticky přišla z novak3@natur.cuni.cz.

Alias jako výchozí identita je u nás vyžadován proto, že podle loginu může být jen těžko odvoditelné jméno adresáta a aby nedocházelo k záměnám.

Výchozí adresa odesilatele ve formátu jmeno.prijmeni@ (alias účtu) je podle pravidel uvedených v Opatření děkana č. 5/2012 Čl. 4 bod 9 nastavována automaticky jako výchozí adresa pro odesílání zpráv.

Jak odeslat odpověď jménem skupiny (z adresy skupiny)?


Vlastník skupiny by měl nejprve ověřit konfiguraci:

Nastavení skupiny>Zveřejňování zásad>Povolit zveřejňování příspěvků e-mailem

Chcete-li členy nechat odpovídat z jejich e-mailového klienta, zaškrtněte toto pole. V opačném případě bude možné vytvářet příspěvky pouze pomocí webového uživatelského rozhraní.


Vlastník skupiny může také nastavit:

Kdo může autorům soukromě odpovědět
Dvě možnosti, jak může člen skupiny odeslat zprávu z adresy skupiny.  1. Z webu skupiny

Člen skupiny (s účtem ve stejné doméně jako je skupina!) může poslat email za skupinu z webu skupiny: Tlačítko "Nové téma", a ze seznamu "Od uživatele" vybere položku "Odeslat jménem skupiny XYZ". Tímto způsobem odešle email pouze na skupinu.

  1. Ze svého Gmailu

Člen skupiny si může adresu skupiny přidat jako svou další odchozí adresu (identitu) nastavením ve svém Gmail účtu: Nastavení>Účty>Odesílat poštu jako:. Po zadání zobrazovaného jména a emailové adresy skupiny, musí odeslat žádost o ověřovací kód. Ten přijde na skupinu (všem členům skupiny) a tímto kódem ověříte své členství.


Nyní můžete posílat zprávy jménem skupiny ze svého Gmail účtu Napsat>Od: vyberete adresu skupiny. V tomto případě zpráva neodchází na skupinu ale pouze adresátovi. Pokud mají zprávu dostat i členové skupiny, přidejte skupinu jako adresáta a nebo do kopie.


Podpis v Gmailu

Je připojen na konec všech odchozích zpráv.

Podle fakultních pravidel má mít každá osoba nějaký podpis nastavený.

Proto pro nové uživatele a v případě, že si celý podpis např. omylem smažete, se podpis generuje automaticky během nočního servisu.

Text i formát podpisu si můžete libovolně přizpůsobit- jen nesmí zůstat prázdný...

Podpis můžete upravit v nastavení Gmail v sekci Obecné > Podpis

Mějte prosím na paměti, že musíte upravovat podpis přiřazený vašemu aliasu ne loginu. Z adresy ve formátu aliasu totiž Vaše zprávy odcházejí.