Google Workspace

na Přf UK

Jak se přihlásit

do fakultní pošty = Google Workspace PřF UK

Přihlašte se na posta.natur.cuni.cz nebo gmail.com

Případně i prostřednictvím stránky jiných Google služeb.

Je nutné zadávat uživatelské jméno (login) včetně části za zavináčem. Tedy např. jmeno1@natur.cuni.cz a platné heslo z CASu. (Při přihlašování z adresy posta.natur.cuni.cz je předem vyplněno)


Nepleťte si login a alias ;)

Pro přihlášení nemůžete použít alias ( jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz )

login nebo alias

jaký je mezi nimi rozdíl?

Každému studentu i zaměstnaneci fakulty je automaticky (nejpozději následující den od získání UK průkazu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz. Tedy např. novak3@natur.cuni.cz

Část před zavináčem je fakultní tzv. login. Ten se používá k přihlášení do poštovního účtu i do jiných aplikací fakulty a univerzity.

Kromě této krátké "adresy" je uživatelům vygenerován tzv. alias ve formě jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz, tady např. jan.novak@natur.cuni.cz .

Jaký je právě Váš alias si můžete zkontrolovat na adrese alias.natur.cuni.cz, Zde si také můžete navrhnout náhradní alias v případě, že

Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky, nemůžete ho použít k přihlášení.

Naopak jako výchozí adresa pro odeslanou zprávu je vždy nastaven alias. (A tento stav je během každé noci kontrolován, takže nemá význam se snažit přepnout výchozí adresu z alias na login.)

Adresátovi se tak jeví zpráva jako z jan.novak@natur.cuni.cz přesto, že fakticky přišla z novak3@natur.cuni.cz.

Alias jako výchozí identita je u nás vyžadován proto, že podle loginu může být jen těžko odvoditelné jméno adresáta a aby nedocházelo k záměnám.

Výchozí adresa odesilatele ve formátu jmeno.prijmeni@ (alias účtu) je podle pravidel uvedených v Opatření děkana č. 5/2012 Čl. 4 bod 9 nastavována automaticky jako výchozí adresa pro odesílání zpráv.

Podpis v Gmailu

Je připojen na konec všech odchozích zpráv.

Podle fakultních pravidel má mít každá osoba nějaký podpis nastavený.

Proto pro nové uživatele a v případě, že si celý podpis např. omylem smažete, se podpis generuje automaticky během nočního servisu.

Text i formát podpisu si můžete libovolně přizpůsobit- jen nesmí zůstat prázdný...

Podpis můžete upravit v nastavení Gmail v sekci Obecné > Podpis

Mějte prosím na paměti, že musíte upravovat podpis přiřazený vašemu aliasu ne loginu. Z adresy ve formátu aliasu totiž Vaše zprávy odcházejí.

Google Meet se automaticky ukončuje

Pokud používáte Google Meet pro nahrávání videa při přípravě přednášky, tuto funkci budete potřebovat vypnout.

Neaktivní schůzky s jedním účastníkem se automaticky ukončí

Pokud jste jediným účastníkem schůzky, po deseti minutách neaktivity se vám zobrazí oznámení s dotazem, zda chcete schůzku ukončit, nebo na ní zůstat. Jestliže do dvou minut neodpovíte, schůzka automaticky skončí.

Automatické ukončování schůzek můžete vypnout v Nastaveních.

Na počítači

Důležité: Po připojení ke schůzce postupujte takto:

  1. Dole klepněte na ikonu možností Nastavení .

  2. Vyberte možnost Obecné.

  3. Vypněte možnost Opouštět prázdné hovory .
Chybně identifikovaný spam

Google se při identifikaci spamu a phishingu opravdu snaží, ale je to těžký boj a výsledek asi nikdy nebude dokonalý. Máme však několik možností..

Jako první, u chybně označené zprávy, klikněte na tlačítko Nejde o spam / Report not spam.

to vliv na strojové učení Gmailu a zpřesní tak výsledky v budoucnu.


Když si uživatel přidá externí adresu do svého seznamu kontaktů, Gmail neoznačí zprávy z externí adresy jako spam.


Další možnost je vytvořit Gmailu filtr ve smyslu:

Matches: from:(office@annbot.com)

Do this: Never send it to Spam