Vlastní skupiny - založení

Každý sám si může založit vlastní skupinu s adresou jmeno-skupiny-usergroup@natur.cuni.cz. Část adresy “-usergroup” označuje právě uživateli založené skupiny. Vlastní skupiny se zakládají přímo v prostředí skupin volbou "Vytvořit skupinu".

Pro potřeby nejrůznějších spolků a pracovních skupin, jenž mají vztah k PřF UK, může administrátor založit skupinu s adresou nazev-skupiny@natur.cuni.cz

Vřele doporučuji používat právě skupiny na místo emailových schránek v těch případech, kdy má agendu řešit více osob společně. Přesto, že je použití skupin pro řízení mailflow o něco málo složitější (je nutné "odpovědět všem" pro udržení kontinuity) , nabízejí podstatně širší možnosti. Například sdílení dokumentu skupině, čímž přebírají oprávnění i členové. Událost v kalendáři pro skupinu atd...

Závazná pravidla pro schvalované elektronické konference:
  • téma konference - musí souviset s prací zaměstnanců nebo studentů (jejich studijními aktivitami), může se také týkat aktivit, které  fakulta podporuje (sportovní oddíly PřF, divadelní soubor, atd.
  • konferenci zakládá administrátor CIT PřF UK na základě žádosti budoucího správce konference
  • správce konference přebírá odpovědnost a administrační oprávnění pro svou konferenci - může požádat CIT o radu či pomoc, ale vlastní nastavení a správa členů, je již plně v kompetenci správce
Dva kroky pro vytvoření konference:

1) Vyplňte Žádost o založení skupiny (e-mailové konference) v doméně @natur.cuni.cz. Tak od Vás získáme potřebné informace.

2) Zadejte svůj požadavek do příslušné kategorie ve fakultním Helpdesku. Název: "Žádost o vytvoření skupiny "jméno skupiny"; Služba: "Skupiny a konference". Budete tak mít přehled o termínu a kdo se Vašim požadavkem zabývá.


Před nasazením Google Apps na Přf UK byly konference spravovány v systému Mailman. Původní dokumentaci najdete zde.
Comments