Semináře G Suite

Plánované semináře:

G Suite (dříve Google Apps) - základy
13.2.2017, 9:00-13:00, Albertov 6, PUA (suterén A6)


Přihlásit se na seminář můžete pomocí tohoto formuláře.

Podřízené stránky (1): sylabus - Základy GA
Comments