Migrace z Mozilla Thunderbird do Google Apps

Před započetím migrace doporučujeme instalaci poslední verze Mozilla Thunderbird.

Nastavení Google Apps Mailu v Mozila Thunderbird

Následující video Vás seznámí jak si do Vašeho stávajícího poštovního klienta Mozilla Thunderbird, přidat nový e-mailový účet Google Mail. Spusťte Thunderbird a postupujte podle video návodu.



Server IMAP příchozí pošty vyžaduje zabezpečení SSL:imap.gmail.com
Použít protokol SSL: Ano
Port: 993
Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje zabezpečení TLS:smtp.gmail.com (použít ověření)
Použít ověření: Ano
Použít příkaz STARTTLS: Ano (v některých klientech je použit název SSL)
Port: 465 nebo 587
Název účtu:vaše celá e-mailová adresa (včetně @natur.cuni.cz)
E-mailová adresa:vaše celá e-mailová adresa služby Gmail (uzivatelskejmeno@natur.cuni.cz)
Heslo:vaše heslo do Google Apps


Změna ochozího login emailu na Váš alias email

Vaše odchozí emailová adresa je v Google mail standardně nastavena na email ve formatu jmeno.prijemeni@natur.cuni.cz. Následujíci video Vás seznámí s tím, jak si změnit emailovou adresu (login) ve tvaru login@natur.cuni.cz na Váš alias ve tvaru jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz
 





Migrace starých emailu do Google Apps Mailu


POZNÁMKY:
 • Doručenou poštu kopírujte do složky: [Gmail] / Všechny zprávy
 • Odeslanou poštu kopírujte do složky: [Gmail] / Odeslaná pošta
 • Přejete-li si zobrazit některé maily v Doručené poště, kopírujte je do složky: [Gmail] / Doručená pošta
 • Pokud si přejete do Google Mail přesunout maily utřízené v místních složkách, chytněte jednotlivé "Místní složky" myší a přetáhněte je přímo název vašeho Google Mail účtu. V případě ukázkového videa je to "jan.netmail@jmenospolecnosti.cz". V Google Mail budou pro tyto místní složky vytvořeny příslušné štítky, pro vnořené složky příslušné podštítky a jednotlivé maily budou těmito štítky označeny a roztřízeny.
 • Pokud již máte vytvořené v Google Mailu štítky, budou zobrazeny v Thunderbird jako složku a můžete do nich taktéž kopírovat maily
DOPORUČENÍ:
 • Zvažte kterou poštu potřebujete mít dostupnou v Google Mailu a migrujte pouze opravdu důležité maily
 • Nezanášejte si novou schránku starými a nepotřebnými maily. Migrujte poštu starou maximálně rok, optimálně 3-6 měsíců.
 • V případě migrování velkého množství e-malů, přenášejte e-maily po částech vždy za určité období
  začněte posledními třemi měsící a postupujte zpět v čase 

IMAP - LIMITY MIGRACE
V rámci migrace e-mailů do Google Apps, nebudou migrovány:
 • maily jeichž maximalni velikost včetně přílohy je větší než 25MB
 • maily obsahující vir, či označené jako zavirované
 • maily obsahující v příloze spustitelné soubory s příponou .exe, ani komprimované v archivu
 • uživatelské účty jež mají strukturu více než 1800 složek
 • uživatelké účty v nichž název složky obsahuje lomítko ("/")



Migrace a synchronizace kontaktů do Google Apps



Někteří uživatelé mají údajně problém se stažením Google Contacts pro Mozilla Thunderbid přímo z emailového klienta. Pokud máte podobný problém nainstalujte tento dopňek ručně dle následujícíh instrukcí.

 1. Stáhněte si Google Contacts a uložte si je na plochu.
 2. V menu clikěte na "Nástroje" a následně na "Správce doplňků".
 3. V otevřené záložce klikněte v pravé horní časti na ozubené kolo a vyberte položku "Instalovat doplňek se zouboru ..."
 4. Vyberte na ploše soubor stažený v bodě jedna a clickněte “Otevřít”
 5. Doplněk bude nailnstalován




Migrace kalendáře do Google Apps kalendáře


Comments