Gmail Labs - vylepšení

Gmail obsahuje funkce Labs, které umožňují vylepšit funkce Gmail o řadu praktických věcí. 
Následující seznam je přehled doporučených a nejčastěji požadovaných funkcí. 

Aktivace/deaktivace jednotlivých labs provedete v nastavení svého Gmailu.

Ikona nepřečtené zprávy
autor: Manu C

Získejte okamžitý přehled o počtu nepřečtených zpráv ve své doručené poště pomocí ikony na kartě. Tato experimentální funkce je k dispozici pouze pro prohlížeč Chrome (verze 6 a vyšší), Firefox (verze 2 a vyšší) a Opera.
Vkládání obrázků
autor: Kent T

Umožňuje vkládat obrázky do těla zprávy. Můžete nahrávat a vkládat soubory obrázků umístěných v počítači nebo vkládat obrázky pomocí adres URL. Tato laboratorní funkce nebude fungovat, pokud je aktivován režim offline.
Vrátit zpět odeslání
autor: Yuzo F

Jejda, stiskli jste tlačítko Odeslat moc brzy? Odložte odeslání zprávy o pár sekund po stisknutí odesílacího tlačítka.
Vylepšení podpisů
Autoři: Keith C a Dave C

Umístí podpis v odpovědi před citovaný text a odebere přerušovanou čáru, jež se nachází mezi podpisy.
Zelený robot!
Autor: Chad Y

Ikony účastníků chatu, kteří používají systém Android, se zobrazí v podobě robotů. To se hodí, když chcete rozeznat, zda účastník chatu používá počítač, nebo zařízení se systémem Android.Poslední tip není z rodiny Gmail Labs, nicméně z praxe víme, že řada uživatelů jej uvítá.

Konverzace v Gmailu a jejich aktivace/deaktivace

Gmail seskupí všechny odpovědi s původní zprávou a vytvoří z nich jednu konverzaci neboli vlákno konverzace. V jiných e-mailových systémech se odpovědi objeví ve složce doručené pošty jako samostatné zprávy, takže když chcete sledovat konverzaci, musíte se probírat veškerou poštou. V Gmailu jsou odpovědi na e-maily (a odpovědi na tyto odpovědi) zobrazeny uspořádané v jednom místě, takže je snadnější pochopit kontext zprávy nebo sledovat průběh konverzace.

Při otevření jedné zprávy z konverzace budou všechny související zprávy přehledně uspořádány jedna za druhou. To se nazývá zobrazení konverzace. V zobrazení konverzace je každá nová zpráva umístěna před zprávy, které přišly před ní, takže nejnovější zpráva bude vždy zobrazena jako první.

Chcete-li vidět všechny zprávy v konverzaci, jednoduše klikněte na tlačítko Rozbalit vše. 


Konverzace se rozdělí do nového vlákna, když se změní řádek předmětu konverzace, nebo pokud počet zpráv v konverzaci přesáhne 100 zpráv.

Pokud chcete, můžete toto nastavení změnit tak, že se zprávy nebudou řetězit do konverzací, ale objeví se v doručené poště jako samostatné zprávy. Uděláte to tak, že přejdete na kartu Obecné v nastavení služby Gmail a vyberete přepínač vedle možnosti Vypnout zobrazení konverzace.

Comments