Gmail - jak hledat v emailech

Gmail, stejně jako další Google aplikace jsou vytvářeny se záměrem snadno vyhledávat, bez nutnosti třídit zprávy do složek. Díky tomuto přístupu jsou k dispozici velmi flexibilní způsoby vyhledání a filtrování emailů.

 

Dynamické vyhledávání

Nejoblíbenější a také nejsnažší je použití dynamického vyhledávání. Stačí začít psát jméno, email adresu, případně některý z možných vyhledávácích operátorů.

Příklad: chci najít všechny zprávy od uživatele marie.cerna.

V klasickém email programu by uživatel měl snahu kliknout na sloupec od a seřadit všechny zprávy podle odesílatele a následně listovat v seznamu.

V Gmailu stačí zadat několik znaků z email adresy, vybrat z nabídky a Gmail automaticky zobrazí všechyn zprávy daného uživatele. Výsledek vyhledání je pak možné ještě upřesnit pomocí dalších vyhledávacích podmínekRozšířený box vyhledávání

Pokud chcete zadat více paramterů hledání v jednom kroku, můžete rozevřít vyhledávácí box pomocí malé šipky na konci vyhledávácího boxu.

Do jednotlivých polí zadejte údaje dle Vašeho požadavku a klikněte na vyhledání (modrá lupa).

Vyhledávací operátory

Poslední možností je využití tzv. vyhledávacích operátorů, které lze různě kombinovat a dosahovat tak velmi přesného vysledku vyhledání.

Zajímavý je vyhledávací operátor morph:on, který vyhledává i různé tvary klíčových slov. Tento operátor pomáhá významně rozšířit vyhledávání. Jeho popis naleznete v tabulce níže.

Jejich přehled uvádíme zde

Příkaz Definice Příklad
morph:on Rozšíření vyhledávaných tvárů klíčových slov Příklad: zkus morph:on
Význam: Vyhledá zprávy obsahující slovo "zkus" a jeho tvary "zkuste, zkusíme, apod."
from: Definování odesilatele zprávy Příklad: from:Karel
Význam: Všechny zprávy od “Karel”
to: Definování příjemce zprávy Příklad: to:david
Význam: Všechny zprávy zaslané kontaktu David (zaslané Vámi nebo někým dalším)
subject: Hledá slova v předmětu zprávy. Příklad: subject:večeře
Význam: Zprávy, které mají v předmětu slovo “večeře”.
OR Hledá zprávy odpovídající výrazu A nebo výrrazu B*
*OR musí být psáno velkými písmeny.
Příklad: from:Karel OR from:david
Význam: zprávy od Karla nebo Davida
-
(hyphen)
Slouží k vyjmutí výrazu z hledání. Příklad: večeře -film
Význam: Zprávy, které obsahují “večeře”, ale neobsahují “film”
label: Hledá zprávy dle konkrétního štítku*
*Pro neoznačené zprávy není žádný příkaz.
Příklad: from:Karel label:přátelé
Význam: Zprývy od Karla, které mají štítek “přátelé”
Příklad: from:david label:rodina
Význam: Zprávy od Davida se štítkem “rodina”
has:attachment Hledá pouze zprávy s přílohou. Příklad: from:david has:attachment
Význam: Zprávy od Davida mající přílohu.
list: Hledá zprávy na mailing listu. Příklad: list:info@example.com
Význam: Zprávy s výrazem info@example.com v hlavičce, odesláno z nebo na tento list
filename: Hledání přílohy dle jména/typu Příklad:filename:ukol.txt
Význam: Vyhledá zprávy s přílohou "ukol.txt"
Příklad: label:work filename:pdf
Význam: Zprávy se štítkem “work” a přílohou ve formátu pdf
" "
(quotes)
Vyhledání konkrétní fráze*
*Velká/malá písmena nejsou brána v potaz.
Příklad: "Mám se dobře”
Význam: Zprávy, které obsahují “Mám se dobře” (případně “mám se dobře”)
Příklad: subject:"večeře a film"
Význam: Zprávy obsahující tuto frázi v předmětu.
( ) Slouží k seskupení slov
Slouží k definici výrazů které nemají být vynechány
Příklad: from:amy (dinner OR movie)
Význam: Zprávy od Amy které obsahují slovo “dinner” nebo slovo “movie”

Příklad: subject:(dinner movie)
Význam:
Zprávy u kterých předmět obsahuje obě slova “dinner” i “movie”
in:anywhere Hledá zprávy kdekoliv v Gmailu*
*včetně složek Spam a Koš které jsou v běžném hledání vynechány
Příklad: in:anywhere movie
Význam: Hledá mezi všemi zprávami in All Mail,Spam, and Trash která obsahují slovo  "movie"
in:inbox
in:trash
in:spam
Hledá zprávy v dané složce Inbox, Trash, nebo Spam Příklad: in:trash from:amy
Význam: Zprávy od Amy která jsou v Trash (Koš)
is:important
label:important
Hledá mezi zprávami, které jsou v rámci  Prioritní pošty vyhodnoceny jako prioritní. Příklad: is:important from:janet
Význam: Zprávy od Janet které byly oznažené jako prioritní v rámci Prioritní pošty
is:starred
is:unread
is:read
Hledá zprávy, které jsou přečtené, nepřečtené nebo s hvězdou Příklad: is:read is:starred from:David
Význam: Zprávy od Davida, které jsou přečtené a označené hvězdou
has:yellow-star
has:red-star
has:orange-star
has:green-star
has:blue-star
has:purple-star
has:red-bang
has:orange-guillemet
has:yellow-bang
has:green-check
has:blue-info
has:purple-question
Hledá zprávy s danou barvou hvězdy Příklad: has:red-star from:David
Význam: Zprávy od Davida, které jsou označeny červenou hvězdou
cc:
bcc:
Specifikace příjemce v cc: nebo bcc: poli* *Vyhledávání v bcc: nevyhledá emaily, ve kterých jste Vy uvedeni jako bcc: Příklad: cc:david
Význam: Zprávy, které byly v kopii poslány Davidovi
after:
before:
Hledá zprávy poslané v daném časovém intervalu*
*Datum musí být tvaru yyyy/mm/dd
Příklad: after:2004/04/16 before:2004/04/18
Význam: Zprávy poslané mezi 16.dubnem a 18.dubnem*
*Upřesnění: Zprávy poslané po 00:00 16.dubna 2004 a před 18.dubnem 2004
is:chat Hledá zprávy chatu/gtalku Příklad: is:chat monkey
Význam: Jakákoliv chat zpráva která obsahuje slovo “monkey”.
deliveredto: Hledá zprávy s danou email adresou v poli Delivered-To v rámci hlavičky zprávy Příklad: deliveredto:username@gmail.com
Význam: Všechyny zprávy s  username@gmail.com v poli Delivered-To: v rámci hlavičky emailu (může pomoci při hledání zpráv přeposlaných z jiných účtů nebo zaslaných na aliasy).

Comments