Návody pro uživatele


Informace pro připojení obecného e-mail klienta

Odesílání zpráv z poštovních klientů prostřednictvím SMTP serveru smtp.gmail.com je limitováno na 100 adres/mail. Doporučujeme proto používat web rozhraní Gmailu, kde jsou limity podstatné vyšší. 500 adres/mail.

Připojení protokolem IMAP - Doporučeno
Obecná doporučení pro IMAP připojení

Server IMAP příchozí pošty vyžaduje zabezpečení SSL: imap.gmail.com
Použít protokol SSL: Ano
Port: 993
Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje zabezpečení TLS: smtp.gmail.com (použít ověření)
Použít ověření: Ano
Použít příkaz STARTTLS: Ano (v některých klientech je použit název SSL)
Port: 465 nebo 587
Název účtu: vaše celá e-mailová adresa (včetně @natur.cuni.cz)
E-mailová adresa: vaše celá e-mailová adresa služby Gmail (uzivatelskejmeno@natur.cuni.cz)
Heslo: vaše heslo do Google Apps

Připojení protokolem POP3

Protokol POP3 je zastaralý a důrazně doporučujeme, pokud je to v klientovi možné, použít protokol IMAP.
Všechny návody na těchto stránkách Vás navedou, jak si Vašeho klienta nastavit právě s tímto protokolem.

Pokud chcete použít POP3 klienta v několika počítačích/zařízeních najednou, nastavte si ho pomocí tohoto návodu

Server příchozí pošty (POP3) požaduje protokol SSL: pop.gmail.com
Použít protokol SSL: Ano
Port: 995
Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje protokol TLS: smtp.gmail.com (použít ověření)
Použít ověření: Ano
Použít STARTTLS: Ano (někteří klienti používají název SSL)
Port: 465 nebo 587
Název účtu: vaše úplná e-mailová adresa (včetně @natur.cuni.cz)
E-mailová adresa: vaše e-mailová adresa (jmenouzivatele@natur.cuni.cz)
Heslo: vaše heslo do Google Apps