Kalendáře na fakultě

Všem pracovištím na Přírodovědecké fakultě byly vytvořeny Google kalendáře s ID totožným s jejich pracovištním e-mailem v doméně natur.cuni.cz (např. cit@natur.cuni.cz). Je zcela na vedoucích daných pracovišť, zda tyto kalendáře budou využívány.

Seznam již aktivně využívaných kalendářů je přístupný na webu fakulty. Zájemci si dané kalendáře můžou přidat do vlastního Google kalendáře.

Předpokládaným obsahem kalendářů jsou informace, které jsou určené akademické i širší veřejnosti (nejsou tajné). Např. semináře pracovišť, propagační akce, termíny turnusové výuky státních zkoušek, deadliny u relevantních agend a podobně. Konkrétní obsah je vždy plně v režii daného pracoviště.

Technické podrobnosti o kalendářích

Kalendáře vytvořené s ID pracoviště jsou nastaveny vždy jako veřejné - tedy čitelné pro kohokoli, kdo si daný kalendář přidá k sobě do kalendáře. Kalendář lze také jednoduše zobrazit v prohlížeči (stačí znalost URL).

Kalendáře byly na počátku nasdílené osobám, které spravují weby jednotlivých pracovišť na fakultním webu (v Plone). Postupně s aktivním využíváním kalendářů se na pracovištích kalendáře dále sdílí. Obvykle má několik lidí (typicky správce webu, vedoucí pracoviště a sekretariát) právo editovat události. Je na daných editorech, komu dalšímu práva na editaci kalendáře předají.

Pokud kalendář Vašeho pracoviště zatím není v seznamu, obraťte se prosím na správce webu svého pracoviště - spolu s ním provedeme nutné kroky k jeho zveřejnění.

Kalendáře s fakultním ID jsou také synchronizované s aktualitami typu "Co nás čeká" v Plone. Podrobnosti o vkládání kalendářů a jejich synchronizaci byly poskytnuty správcům webu a jsou zveřejněny v příslušném návodu na fakultním webu.

Po domluvě s odpovědnými pracovníky pracovišť lze kalendář automaticky připojit všem zaměstnancům daného pracoviště. To znamená, že daní pracovníci, kteří používají svůj fakultní Google účet, nemusejí provádět žádné kroky k přidání kalendáře a rovnou tento kalendář uvidí mezi svými "ostatními kalendáři.

S

eznam kalendářů v aplikaci kalendáře Google. V sekci Moje kalendáře se objevují pouze ty, 

pro které má uživatel nastavena nejvyšší oprávnění “Provádět změny a spravovat sdílení”. Všechny ostatní kalendáře jsou připojeny v sekci Jiné kalendáře.


V případě dotazů na implementaci Google kalendářů na Přírodovědecké fakultě se na nás určitě obraťte!Comments