Google Classroom

Vzdálená výuka pomocí Google Classroom

Je to jednoduché! Vy ani účastníci nepotřebujete nic instalovat, stačí si otevřít internetový prohlížeč. Posluchači moho pro příjem používat libovolné zařízení - stolní počítač, notebook, tablet nebo mobil.

Pomocí nástroje Google Classroom můžete se studenty sdílet studijní materiály, zadávat práce, testy, kvízy, provádět jejich hodnocení a diskutovat k tematickým okruhům.

Kde najít a jak spustit Classroom

Spusťte prohlížeč Chrome a otevřete novou kartu.


Na kartě nového okna vpravo nahoře je tlačítko pro přístup k aplikacím Google, ve kterém ze seznamu vyberte aplikaci Classroom - najdete ji až ve spodní části seznamu:Pokud aplikaci spouštíte poprvé, systém se zeptá na Vaši roli. Pro možnost vytvářet kurzy musíte zvolit roli učitel.Po spuštění se v prohlížeči se otevře nové okno, ve kterém můžete zakládat kurzy a spravovat výuku v nich:


Jak založit nový kurz

Nový kurz založíte stisknutím tlačítka + v pravé horní části okna a vyberete volbu Vytvořit kurz:
Pokud nevidíte možnost "Vytvořit kurz", pravděpodobně jste v minulosti zvolili roli student. V takovém případě prosím kontaktujte administrátora na email marek.mika@natur.cuni.cz , nebo ještě lépe zadejte požadavek do fakultního Helpdesku.Na následující kartě zadejte název kurzu a volitelně doplňkové informace, které se u kurzu budou zobrazovat.


Stisknutím tlačítka Vytvořit kurz založíte a po chvilce se Vám již zobrazí nový kurz, který je již připravený k používání a administraci.Editace a ovládání virtuálního kurzu


Prostředí virtuálního kurzu má tři základní části, mezi kterými přepínáte v záhlaví kurzu:

  • Stream, kde probíhá komunikace mezi vyučujícím a studenty

  • Práce v kurzu, kde jsou k dispozici studijní materiály

  • Lidé, kde můžete zapisovat studenty
Přidání studentů 

V záložce Lidé máte možnost administrovat účastníky kurzu, tj. zapisovat studenty, posílat jim pozvánky nebo je naopak z kurzu odhlásit.


Studenty buď můžete přímo zapsat nebo jim poslat kód kurzu, pomocí kterého se zapíší sami.

   Poslání pozvánky

Každý kurz má automaticky vygenerovaný kód, který se zobrazuje v okně. Tento kód stačí poslat studentům, zapsaným na konkrétní předmět, např. pomocí emailu v SIS. Studenti při přihlášení do aplikace Classroom v prohlížeči zadají tento kód a přihlásí se do kurzu. 

Vy pak vidíte zapsané studenty. Pokud zjistíte, že se na kurz zapsali uživatelé, kteří do kurzu nepatří, můžete je snadno odhlásit


Zapsání studentů

Systém umožňuje i zapsání konkrétních studentů - stisknutím tlačítka   .

Zde zadáte e-maily konkrétních studentů - např. podle seznamu studentů, zapsaných na konkrétní přednášku nebo seminář v SISu:

Pozvaným studentům přijde pozvánka k účasti v kurzu do e-mailu, pomocí které se zapíší.

Vy pak v seznamu studentů vidíte, kteří z oslovených se již do kurzu zapsali a kteří na pozvánku nereflektovali.

Hotovo!


Správa obsahu kurzu

V záložce Práce v kurzu spravujete materiály, které se studenty sdílíte, stejně jako studentům můžete zadávat úkoly a hodnotit je.

Jednotlivé materiály můžete členit do témat, odpovídajících buď jednotlivým přednáškám, tematickým blokům výuky, atp.

Zadání materiálů pro výukovou hodinu

Vyzkoušíme si jednoduché zadání studijních materiálů pro konkrétní výukovou hodinu.

Materiály zadáváme stisknutím velkého tlačítka + Vytvořit:

 


Zadáme např. materiály pro první výukovou hodinu:

V menu Vytvořit vybereme položku Materiál a zadáme doprovovné informace - název tématu, případný popis a v menu Přidat vybereme konkrétní materiály, které chceme studentům sdílet, např. prezentaci.


V pravé části okna máme možnost zvolit, zda materiály budou určeny všem studentům, nebo pouze vybraným - toho lze využít např. při zadávání seminárních prací, určených pro skupiny konkrétních studentů apod. 

Pomocí záložky Téma potom máme možnost materiály členit podle výukových hodin nebo tematických bloků. 

V tomto kurzu použijeme např. členění podle výukových hodin. V menu zvolím Vytvořit téma:Podklady pro danou přenášky tak nyní máme připravené a uložené. 


Hotovo!

Zveřejnění materiálů

Materiály se automaticky ukládají na disk tak, jak je editujeme. Do té doby, než podklady aktivně zveřejníme, je vidíte pouze Vy. Studenti materiál uvidí až ve chvíli zveřejnění. 

To můžete využít k tomu, že si předpřipravíte materiály k jednotlivým lekcím a zveřejnujete je postupně.


Zveřejnění materiálů zapsaným studentům provedete pomocí tlačítka Příspěvek v pravé horní části záhlaví.

Stisknutím tlačítka Příspěvek materiály rovnou zveřejníte zapsaným studentům:


Na pravé straně tlačítka je dále volba, která vám umožní i další možnosti. Jednak rozvou zveřejnit (volba Příspěvek), načasovat zveřejnění na konkrétní datum a hodinu (volba Naplánovat) nebo příspěvek ponechat připravený k dalším úpravám nebo pozdějšímu zveřejnění (volba Uložit koncept):

 

Úpravy a doplňování materiálů

K vytvořeným materiálům se lze kdykoli vrátit, doplnit je nebo upravovat.

V pravé části záhlaví konkrétní hodiny je menu, kde je volba Upravit, kde se můžete vrátit k úpravám a aktualizaci materiálů, případně je můžete i smazat.

 


Vedle dokumentů, uložených na Google Disku nebo na počítači lze jako materiály přidávat např. i odkazy na webové stránky, videa, atp.:


Správa studijních materiálů na Google Disku

Materiály, zadané v rámci kurzu může následně přeuspořádávat, doplňovat a aktualizovat. Zároveň veškeré vložené materiály vidíte na svém Google Disku. Zde se automaticky vytvoří složka Classroom a pro každý založený kurz vlastní podsložka, ve které máte přístupné materiály, které můžete běžným způsobem spravovat. 

Hotovo!

Komunikace v rámci kurzu

Pro komunikaci v rámci kurzu slouží záložka Stream, která se zobrazuje implicitně po přihlášení:


Hotovo!Doplňující informace a materiály

Podrobnější informace, návody a tipy k využívání prostředí Google Classroom jsou k dispozici na webu:  
 


 


Comments